Zakład Tartaczno Stolarski Jacyno wybrał wykonawcę.